ttxvndoanh-1591929766-63.jpg

ttxvndoanh-1591929766-63.jpg

Công ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam tại khu công nghiệp Vsip, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh luôn được tỉnh Bắc Ninh tạo điều kiện cho sản xuất, kinh doanh. (Ảnh: Thái Hùng/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *