ttxvndoanh-1591929620-87.jpg

ttxvndoanh-1591929620-87.jpg

Công nhân sản xuất tại Công ty TNHH sản xuất điện tử Pbc Cát Tường, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Thái Hùng/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *