ttxvndoanh-1591929474-87.jpg

ttxvndoanh-1591929474-87.jpg

Công ty TNHH Điện tử Foster Bắc Ninh được tỉnh Bắc Ninh tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh. (Ảnh: Thái Hùng/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *