ttxvndichv-1586489320-32.jpg

ttxvndichv-1586489320-32.jpg

Cán bộ Cục Hải quan Quảng Bình xử lý thông tin qua phần mềm hệ thống VNACCS/VCIS. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *