ttxvndichv-1586486374-19.jpg

ttxvndichv-1586486374-19.jpg

Hệ thống máy chủ tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư được đầu tư nâng cấp đóng góp quan trọng cho ứng dụng công nghệ thông tin. Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiêp là Hệ thống của cơ quan nhà nước đầu tiên thực hiện kết nối, chia sẻ với dữ liệu với Trục tích hợp dữ liệu quốc gia (NGSP), kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia. Năm 2019, tổng lượt truy cập đạt hơn 182,12 triệu, tăng 1,22 lần so với năm 2018. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *