ttxvndichv-1586485729-9.jpg

ttxvndichv-1586485729-9.jpg

Nhân viên Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại nhà qua cổng dịch vụ công trực tuyến của thành phố. (Ảnh: Trần Xuân Tình/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *