ttxvndeokh-1587027028-35.jpg

ttxvndeokh-1587027028-35.jpg

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Wellington, New Zealand, ngày 17/3/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *