ttxvndangk-1580373304-7.jpg

ttxvndangk-1580373304-7.jpg

Nhiều người hưởng ứng đăng ký hiến tặng mô, tạng tại Bệnh viện Trung ương Huế. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *