ttxvndangb-1611024110-10.jpg

ttxvndangb-1611024110-10.jpg

Quang cảnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX. (Nguồn: TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *