ttxvndangb-1609301050-10.jpg

ttxvndangb-1609301050-10.jpg

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. (Ảnh: TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *