ttxvndangb-1602420701-31.jpg

ttxvndangb-1602420701-31.jpg

Pano cỡ lớn trang trí góc đường Hoàng Diệu với Hoàng Văn Thụ để tuyên truyền về sự kiện chính trị quan trọng của Thủ đô. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *