ttxvndanan-1586688209-16.jpg

ttxvndanan-1586688209-16.jpg

Xe quân sự và vũ khí của ngụy quân Sài Gòn trên đường phố Đà Nẵng sau giải phóng. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *