ttxvndaisu-1576461131-95.jpg

ttxvndaisu-1576461131-95.jpg

El embajador Dang Dinh Quy, jefe de la misión de Vietnam ante la ONU (Foto: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *