ttxvndaiho-1609303164-64.jpg

ttxvndaiho-1609303164-64.jpg

10 SỰ KIỆN NỔI BẬT CỦA VIỆT NAM NĂM 2020 DO TTXVN BÌNH CHỌN: Tổ chức thành công đại hội các Đảng bộ trực thuộc Trung ương; hoàn tất các văn kiện, nhất trí nhân sự trình ĐH XIII của Đảng (Sự kiện 1)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *