ttxvncutri-1553239991-80.jpg

ttxvncutri-1553239991-80.jpg

Cử tri thành phố Bangkok rà soát danh sách ứng cử viên. (Ảnh: Sơn Nam/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *