ttxvncutri-1553239663-2.jpg

ttxvncutri-1553239663-2.jpg

Cử tri bỏ phiếu sớm tại một địa điểm bầu cử ở Bangkok, Thái Lan, ngày 17/3. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *