ttxvncuaha-1584520647-23.jpg

ttxvncuaha-1584520647-23.jpg

Một cửa hàng đóng cửa do dịch COVID-19 tại London, Anh ngày 16/3/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *