ttxvnctnto1-1576219654-100.jpg

ttxvnctnto1-1576219654-100.jpg

Azerbaijani President Ilham Aliyev meets with Vietnamese President Truong Tan Sang in May 2015 (Source: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *