ttxvncovid-1608086601-100.jpg

ttxvncovid-1608086601-100.jpg

Cảnh vắng vẻ trên đường phố tại Seoul, Hàn Quốc ngày 13/12/2020 trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng. (Ảnh: PV)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *