ttxvncovid-1587954514-23.jpg

ttxvncovid-1587954514-23.jpg

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại một trạm xét nghiệm lưu động ở Johannesburg, Nam Phi, ngày 21/4/2020. (Nguồn: THX/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *