ttxvncovid-1585728740-50.jpg

ttxvncovid-1585728740-50.jpg

Cảnh vắng vẻ do dịch COVID-19 tại New York, Mỹ ngày 26/3/2020. (Nguồn: THX/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *