ttxvncovid-1585711802-63.jpg

ttxvncovid-1585711802-63.jpg

Cảnh vắng vẻ trên cầu Brooklyn tại New York, Mỹ ngày 27/3/2020, trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *