ttxvncongn-1592449055-18.jpg

ttxvncongn-1592449055-18.jpg

Công nhân sản xuất linh kiện điện tử tại Công ty TNHH 4P. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *