ttxvncongn-1552895040-42.jpg

ttxvncongn-1552895040-42.jpg

Công nhân làm việc trong một nhà máy ở Chiết Giang, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *