ttxvncongn-1552894097-82.jpg

ttxvncongn-1552894097-82.jpg

Công nhân đóng gói hàng hóa tại một công ty chuyển phát ở tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *