ttxvncoanh-1552446122-16.jpg

ttxvncoanh-1552446122-16.jpg

Cờ Anh (phía trên) và cờ EU (phía dưới) tại thủ đô London. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *