ttxvncng-1491212220-52.jpg

ttxvncng-1491212220-52.jpg

Công nhân tại một công trình xây dựng ở Bắc Kinh, Trung Quốc năm 2016. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *