ttxvnchong-1597023015-100.jpg

ttxvnchong-1597023015-100.jpg

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Paris, Pháp ngày 7/8/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *