ttxvnchong-1540552657-93.jpg

ttxvnchong-1540552657-93.jpg

Người dân tham gia biểu tình phản đối tham nhũng tại Bucharest, Romania ngày 10/8/2018. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *