ttxvncho4-1589384217-42.jpg

ttxvncho4-1589384217-42.jpg

Trung bình mỗi sạp hàng trong chợ Cồn chỉ rộng từ 1-3m2, nên chưa đáp ứng được nhu cầu kinh doanh của các tiểu thương. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *