ttxvnchiso-1585730748-20.jpg

ttxvnchiso-1585730748-20.jpg

Bảng chỉ số chứng khoán tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ, ngày 18/3/2020. (Nguồn: THX/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *