ttxvnchien-1586690143-8.jpg

ttxvnchien-1586690143-8.jpg

Đồng bào Tây Nguyên múa hát mừng chiến thắng. (Ảnh: Thanh Tụng/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *