ttxvnchien-1586689319-91.jpg

ttxvnchien-1586689319-91.jpg

Nhân dân thành phố Sài Gòn míttinh chào mừng Ủy ban Quân quản thành phố ra mắt, ngày 7/5/1975. (Ảnh: Minh Lộc/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *