ttxvnchien-1556789285-0.jpg

ttxvnchien-1556789285-0.jpg

Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, lực lượng pháo binh của ta được huy động với mức cao nhất, tổ chức ở cả cấp chiến dịch và chiến thuật, hình thành một hệ thống hòa lực mặt đất mạnh, bao trùm toàn bộ tập đoàn cứ điểm. Tuy còn non trẻ, nhưng bộ đội pháo binh đã góp phần vô cùng quan trọng vào chiến thắng Điện Biên Phủ, đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của lực lượng pháo binh Việt Nam. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *