ttxvnchebi-1582687284-90.jpg

ttxvnchebi-1582687284-90.jpg

Các đại biểu tham quan một triển lãm về công nghiệp chế biến gỗ. (Ảnh: Xuân Anh/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *