ttxvnchebi-1582685543-71.jpg

ttxvnchebi-1582685543-71.jpg

Sơ chế gỗ để bán cho các doanh nghiệp xuất khẩu tại cơ sở ở xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh: Quang Đán/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *