ttxvnchebi-1569121142-50.jpg

ttxvnchebi-1569121142-50.jpg

Dây chuyền chế biến xoài xuất khẩu của Công ty Cổ phần Nafoods miền Nam. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *