ttxvncauth-1590545258-60.jpg

ttxvncauth-1590545258-60.jpg

Dự án cầu Thủ Thiêm 2 nối Quận 1 và Quận 2 (Thành phố Hồ Chí Minh). (Nguồn: TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *