ttxvncaung-1557884465-91.jpg

ttxvncaung-1557884465-91.jpg

Cầu Ngàn Phố bắc qua sông Ngàn Phố, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), 1 trong 4 cây cầu lớn trên tuyến đường Hồ Chí Minh từ km 356 Khe Cò đến km 415+300 Hương Khê, dài 60 km, do Công ty Cầu 12 xây dựng. (Ảnh: Đình Na/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *