ttxvncaosu-1474443859-49.jpg

ttxvncaosu-1474443859-49.jpg

Công nhân Công ty cổ phần một thành viên Cao su Tây Ninh cạo lấy mủ cao su. (Ảnh: TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *