ttxvncanhs-1565921596-90.jpg

ttxvncanhs-1565921596-90.jpg

Cảnh sát biển chuyển hàng lên đảo tặng ngư dân đảo Lý Sơn. (Ảnh: TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *