ttxvncanhs-1540550906-83.jpg

ttxvncanhs-1540550906-83.jpg

Cảnh sát điều tra tại New York sau khi nhiều bưu kiện khả nghi được gửi tới các chính khách Mỹ ngày 24/10/2018. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *