ttxvncamero-1519957031-13.jpg

ttxvncamero-1519957031-13.jpg

Cuộc sống thường nhật của người dân tại Koza, phía bắc Cameroon. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *