ttxvncafe-1574738590-9.jpg

ttxvncafe-1574738590-9.jpg

Càphê là một trong các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *