ttxvnbrexit-1555036864-81.jpg

ttxvnbrexit-1555036864-81.jpg

Cờ Anh (phía dưới) và cờ EU (phía trên) bên ngoài tòa nhà Quốc hội Anh ở London ngày 28/3/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *