ttxvnbotruo-1546101105-57.jpg

ttxvnbotruo-1546101105-57.jpg

El ministro de Comercio Internacional de Canadá, Francois-Philippe Champagne.(Fuente:VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *