ttxvnbophi-1506769663-91.jpg

ttxvnbophi-1506769663-91.jpg

Các nghị sỹ biểu quyết tại phiên họp của Cơ quan lập pháp vùng Catalunya ở Barcelona ngày 6/9, thông qua dự luật trưng cầu ý dân về việc tách khỏi Tây Ban Nha. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *