ttxvnbocxe-1590569949-30.jpg

ttxvnbocxe-1590569949-30.jpg

Bốc xếp ximăng chuẩn bị đưa ra thị trường. (Ảnh: Hoàng Nguyên/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *