ttxvnbiend-1585298210-64.jpg

ttxvnbiend-1585298210-64.jpg

Разведение морских рыб в плавающих клетках в общине Ганьзау, провинции Киенжанг. (Фото: Де Хи Дай/ВИА)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *