ttxvnbiend-1585297703-13.jpg

ttxvnbiend-1585297703-13.jpg

Mô hình nuôi biển ở Bãi Nam, xã Hòn Nghệ, huyện Kiên Lương (Kiên Giang). (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *